Atexco Disperse

BOYALAR

BOYALAR

Atexco Disperse

Polyester liflerinin boyanmasında en çok kullanılan boya dispers boyar maddelerdir. Dispers boyar maddenin polyester liflerine karşı afinitesi oldukça yüksektir. Büyük moleküle sahip olan dispers boyamızın haslık değerlerli en yüksek seviyededir.

BENZER ÜRÜNLER

Atexco Reaktive
Atexco Sublimation
Atexco Acid